TEMPLE DESECRATION DURING DELHI SULTANATE PERIOD

 

 

TEMPLE  DESECRATION DURING DELHI SULTANATE PERIOD
Sultan / Agent Dynasty Years Temple Sites Destroyed States
Mohammad Ghuri, Aibek Mamluk 1193-1290 Ajmer, Samana, Kohram, Delhi, Kol, Benaras Rajasthan, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh
Bakhtiyar, Iltumish, Jalal al-Din, Ala al-Din, Malik Kafur Khilji and Mamluk 1290-1320 Nalanda, Odantapuri, Vikramashila, Bhilsa, Ujjain, Jhain, Vijapur, Devagiri, Somnath, Chidambaram, Madurai Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu
Ulugh Khan, Firoz Tughluq, Nahar, Muzaffar Khan Tughluq 1320-1395 Somnath, Warangal, Bodhan, Pillalamarri, Puri, Sainthali, Idar, Somnath Gujarat, Telangana, Orissa, Haryana
Sikandar, Muzaffar Shah, Ahmad Shah, Mahmud Sayyid 1400-1442 Paraspur, Bijbehara, Tripuresvara, Idar, Diu, Manvi, Sidhpur, Delwara, Kumbhalmir Gujarat, Rajasthan
Suhrab, Begdha, Bahmani, Khalil Shah, Khawwas Khan, Sikandar Lodi, Ibrahim Lodi Lodi 1457-1518 Mandalgarh, Malan, Dwarka, Kondapalle, Kanchi, Amod, Nagarkot, Utgir, Narwar, Gwalior Rajasthan, Gujarat, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh

Leave a Reply